مدیر مینیمال جلسه دوم

مدیر مینیمال جلسه دوم چگونه به خود آگاهی برسیم؟ قبل از شروع میتونی به یادداشت های روبرو نگاهی بندازی. لایف استایل مینیمال سبک زندگی در مدیر مینیمال جلسه اول به…

ادامه مطلبمدیر مینیمال جلسه دوم

مدیر مینیمال جلسه اول

سبک زندگی لایف استایل مینیمال کارگاه آموزش مدیریت ساده کار و زندگی مدیر مینیمال جلسه اول مدیریت یکی از مهم ترین فعالیت ها در زندگی اجتماعی بشر امروز است .مدیریت…

ادامه مطلبمدیر مینیمال جلسه اول