چالش های یارا با ارتباط موثر و سخنوری، تجربه ها و داستان هایی است که از دل اتفاقات واقعی روزمره خارج شده است. یارا نماینده خانم هایی است که برای ساختن زندگی خوب و رشد کارشان تلاش می کنند.

فن سخنوری کلید ارتباطات تاثیر گذار است.

فن سخنوری کلید ارتباطات تاثیرگذار است. فن سخنوری، لفاظی با کلمات نیست. فن سخنوری کلید ارتباطات تاثیرگذار است . ارتباطاتی که دو طرف گفتگو را به سکوی بهتری پرتاب کند.…

ادامه مطلبفن سخنوری کلید ارتباطات تاثیر گذار است.

مدیر مینیمال جلسه دوم

مدیر مینیمال جلسه دوم چگونه به خود آگاهی برسیم؟ قبل از شروع میتونی به یادداشت های روبرو نگاهی بندازی. لایف استایل مینیمال سبک زندگی در مدیر مینیمال جلسه اول به…

ادامه مطلبمدیر مینیمال جلسه دوم

مدیر مینیمال جلسه اول

سبک زندگی لایف استایل مینیمال کارگاه آموزش مدیریت ساده کار و زندگی مدیر مینیمال جلسه اول مدیریت یکی از مهم ترین فعالیت ها در زندگی اجتماعی بشر امروز است .مدیریت…

ادامه مطلبمدیر مینیمال جلسه اول