شما در حال مشاهده هستید جسارت و آرامش درونی

جسارت و آرامش درونی

سبک زندگی

جسارت و آرامش درونی

برای رسیدن به آرامش درونی چه کارهایی میتونیم برای خودمون انجام بدیم؟

حتما تو فیلم ها زیاد دیدیم که توی صحنه دعوا و جر و بحث اونی که از همه عصبانی تر به نظر میرسه ، گلدونی رو پرت میکنه و میشکنه یا کسی رو کتک میزنه .

در صحنه های واقعی زندگی هم به همین شکل دیده میشه که توی دعوا افراد به هم حمله میکنن یا فحش میدن و کارهایی از این قبیل

زمانی رو بخاطر بیارید که از کسی دچار رنجش زیاد شدید و دوست داشتید همه جا بلند فریاد بزنید که اون شخص چقدر نا مهربان است.

تمام این واکنش هایی که شما به حوادث ، رنجش ها و استرس های درونی خودتان نشان می دهید برای خاموش کردن آتشی است که درون شما را بی قرار کرده و بدن برای رسیدن به آرامش و تخلیه آن حجم از احساس عصبانیت و خشم بدنبال راه هایی است.

تعاریف مغز و آرامش درونی

اگر شما برای مغزتان تعریف کردید که موقع عصبانیت گلدان بشکنید یا به خود یا شخص دیگری آسیب برسانید یا ناسزا بگویید. زمانیکه دچار حالت عصبانیت می شوید مغز ناخودآگاه آن کار را انجام می دهد.

آیا بنظر شما ما دوست داریم کارهایی از قبیل ناسزا گفتن آسیب به خود مثل خودزنی و یا آسیب به دیگران و یا شکستن گلدان و … را انجام دهیم؟

من فکر میکنم پاسخ همه نه باشد .اما آن لحظه که دچار احساسات زیاد هستیم قدرت انتخاب و تصمیم گیری ما کاهش پیدا کرده شاید هم به صفر رسیده باشد.

پس چه باید بکنیم که هم به آرامش درونی برسیم هم کارهای ناشایست را انجام ندهیم ؟

قطعا انجام کارهایی که درون ما آنها را ناپسند میداند شاید آن لحظه باعث تخلیه احساسات ما بشود. ولی اثر مثبتی بر ما و اطرافمان ندارد و شاید حتی به شخصیت و نگاه دیگران بر ما تثیر منفی بگذارد.

پس شما برای بهتر نشان دادن خودتان و رسیدن به آرامش درونی بیشتر بهتر است بدنبال راه حلی برای کنترل ذهن ناخودآگاه خود باشید.

اما آیا براحتی این امر امکان پذیر است؟

باز هم پاسخ منفی نیست . اگر میشد یکشبه ره صد ساله را طی کرد این امر هم امکان پذیر بود.ولی خوشبختانه نیاز نیست صد سال برای آن وقت بزاریم .هر روزی که شما برای کنترل ذهن خودتان وقت بگذارید یک روز عملکرد خودتان را بهتر رقم میزنید و تکرار روزهایی که صرف رسیدن به آرامش درونی و کنترل ذهنتان می کنید .قدرت کنترل و آرامش بیشتر را نصیب خودتان می کنید.

شهامت پذیرفتن ایرادهای خودمان

به گفته آلبر کامو نویسنده مشهور اگر شهامت انجام کاری را نداشته باشید برای آن توجیه می آورید.

اولین قدم داشتن شهامت و جسارت اعتراف به عملکرد نادرست خودمان است. تصور کنید شما درگیر یه واکنش نادرست می شوید بعد از عبور از آن بحران کدام را انتخاب می کنید؟

توجیه رفتار مبنی بر اینکه دست خودتان نبوده و یا دیگران و محیط مقصر بوده؟

یا شهامت اینکه بپذیرید هر چقدر هم که اوضاع بد بوده شما میتوانستید عملکرد و واکنش بهتری داشته باشید؟

داشتن جسارت در پذیرفتن اشتباهات میتواند نقطه تمایز شما نسبت به دیگران باشد.نیاز نیست دچار خود زنی شوید و هرکجا نشستید به اشتباهاتتان اعتراف کنید. فقط کافی است سکوت کنید و پیش خودتان اشتباهتان را بپذیرید و به دنبال راه چاره برای داشتن عملکرد بهتر باشید. یا با دوست و شخصی که با آن احساس امنیت و اعتماد دارید صحبت کنید.

خودتان را ناظر خودتان بدانید.

گاهی احساس کنید در آسمان هستید و دارید به خودتان نگاه می کنید. بدون اینکه حق را به خودتان بدهید فقط نگاه کنید . به رفتار و حرف های خودتان دقت کنید. به ندای درونتان گوش دهید .

گاهی دیدن خودمان از بالا ، ما را به این درک می رساند که مثلا اگر فلان جا جسارت بیان احساسمان را داشتیم کار به جاهای باریک نمیرسید.

اگر نمیترسیدید…

اگر احساسات طرف مقابل را بهتر درک میکردید…

اگر خودتان را در آن موقعیت قرار نمیدادید…

اگر آن لحظه دچار خودخواهی نمیشدید…

اگر حرفتان را با لحن بهتری میگفتید…

من نمیدانم شما الان به چه شرایطی فکر میکنید اما یقین دارم که ندای درونتان بهترین راهنما برای شماست ، آن را کشف کنید و با خودتان صادق باشید و حتی جاهایی که احساساتتان جریحه دار شده به خودتان حق بدهید . به خودتان دلداری بدهید اما بدانید که شما قدرت و شهامت انتخاب عملکردهای بهتر را دارید.

آرامش درونی و خودآگاه

هر چه بیشتر به خودتان آگاهی داشته باشید ،بیشتر به آرامش درونی نزدیک میشوید.

قسمت زیادی از رفتارهای ما نتیجه ذهنیت های ناخودآگاه ماست که طی سالها به اصطلاح ملکه ذهنمان شده. اگر رفتارهایی را که ناخودآگاه از ما سر میزند را در زمانی که آرامش بدنی داریم در ذهن خودآگاهمان بررسی کنیم . پاسخ خیلی از چراها و چگونه ها را میابیم و انتظاری که از خودمان داریم را هم برایمان مشخص میشود. آنگاه در اثر گذشت زمان عملکردهای بهتری را از خودمان شاهد خواهیم بود.

زمان و آرامش درونی

برای عادت سازی و رسیدن به عملکردهای خوب زمان عنصر موثری است . تکرار در اثر گذشت زمان باعث میشود که خواسته های شما در ذهنتان جای بگیرد و ناخودآگاه به آن سو حرکت کنید.

 

پیشنهاد میدم کتاب خرده عادت ها از استفان گایز را بخوانید تا به تاثیر چیزهای کوچک در زندگی پی ببرید. .

من اینجا در

برات درباره شاخص های هفت گانه شانس گفتم.

پیشنهاد میدم بخونی و درباره مهربانی نظرت رو بهم بگی.

دیدگاهتان را بنویسید