آموزش بازاریابی ویدئویی، سخنوری

ویدیو مارکتینگ

هر برند یک قصه است.

از داستان سرایی تا فیلمسازی برند برای رشد کسب و کار همراه شما هستیم.

جذب مخاطب با فیلمسازی برند

تبلیغات سنتی مانند فریادی بر سر مشتریان بالقوه است در حالی که بازاریابی محتوایی با آنها گفتگو می کند.

به نقل از جو پولیتزی نویسنده کتاب بازاریابی محتوایی

آموزش بازاریابی ویدیویی

چگونه با محتواسازی و مدیریت رسانه برندسازی کنید.

اشتیاق به ارتباط با سخنوری

تکنیک های سخنوری و ارتباط موثر

چگونه در جمع و برای ارتباط موثر، جلوی دوربین و یا زمان ارائه خدمات و محصولات خوب صحبت کنید؟

خدمات رسانه و برندینگ چیست؟

چگونه کسب و کار کوچک تا بزرگ خود را با کاهش هزینه تبلیغات توسعه دهید و با ارتباط با مشتری برند شوید؟

ساخت تیزر و فیلم در اهواز

چگونه با ساخت ویدئو هدفمند و تکنیک های بازاریابی کسب و کار خود را توسعه دهید؟

کارآفرین یا صاحب مهارت و هنری هستی؟

نیروی ایده پرداز در سازمان یا مدیر تبلیغات هستی ؟

مدیر کسب و کاری از 2 تا 2000 نیرو هستی؟

می خواهی برندسازی کنی و مخاطب جذب کنی؟